kalkulator

Nie uiściłeś podatku w terminie? Spożytkuj kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

  • Posted on: 3 January 2018
  • By: addmean
wizerunek - firma
Author: Ministerio de Relaciones Exteriores
Source: http://www.flickr.com
Zaległość podatkowa pojawia się wtenczas kiedy zaległy podatek nie był opłacony w wyznaczonym czasie, a również niezapłacona została zaliczka czy też rata podatku.


Jeżeli czas uiszczenia podatku nie będzie dotrzymany, trzeba liczyć się z powstaniem podatkowej zaległości.