Planujesz podjąć pracę zawodową? Dowiedz się jak wygląda rekrutacja pracowników i rozmowa kwalifikacyjna

  • Posted on: 29 August 2018
  • By: addmean
Nabór jest głównymetapem zatrudnienia pracownika. Jej zamysłem jest wyszukanie satysfakcjonującej liczby kandydatów, spośród których można będzie wykonać selekcję.

Punktem wyjścia do naboru jest analizazapotrzebowań i niedoborów kadrowych w instytucji. Braki te mogą tyczyć się ilości pracowników lub kwalifikacji. W drugim przypadku można rozważyć warsztaty i przesunięcia. Dalszymi krokami jest podpisanie umowy o pracę oraz adaptacja pracowników.

Rekrutacja pracowników może mieć charakter szeroki bądź wąski. Odnośnie rekrutacji szerokiej oferty są zarządzane poprzez wysokonakładowe gazety, Sieć i inne środki masowego przekazu docierające do sporej grupy potencjalnych pracowników. W razie wąskiej, używane są metody trafienia do wyznaczonej grupy osób, natomiast koszt trafienia do wybranych osób jest zwykle większy, niż w czasie rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać przeprowadzana albo we własnym zakresie - przez firmę poszukująca pracownikaalbo też może zostać zleconafirmom rekrutacyjnym - agencje pracy Kraków.

pracownik
Author: U.S. Army Corps of Engineers
Source: http://www.flickr.com
Mając na uwadze formę rozliczenia pomiędzykontrahentem, a firmą rekrutacyjną wyróżnia się: nabór typu successfee - agencje przyjmują honorarium tylko w przypadku zatrudnienia wyłonionego przez nią kandydata albo pobór typu retained - agencje pracy Kraków są opłacane niezależnie od efektu rekrutacji. Ciągi rekrutacji są następujące: najpierw tworzy się opis stanowiska pracy, po drugie zamieszcza się obwieszczenie z opisem wymagań jakie powinien spełniać kandydat, na bazie zgłoszeń opracowuje się listę kandydatów, którzy poddawani są selekcji zgodnie z żądaniami oraz sprawdzane są ich referencje, na końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu i ustala się warunki kontraktu z przyjętym pracownikiem. Najbardziej znana agencja pracy Kraków to Randstad .To od pracodawcy zależy czy wybierze pomoc agencji w poszukiwaniu pracownika, czy zrobi to na własną rękę. Każdy sposób jest bardzo dobry, dlatego też jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź strony internetowe tak samo agencji jak i rzeczowych firm lub po prostu czytaj gazety.