Jak wygląda wstępny instruktaż bezpieczeństwa i higieny pracy?

  • Posted on: 21 June 2018
  • By: addmean
Szkolenia BHP to nieodłączny fragment działania przedsiębiorstwa. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, jaki nie posiada dostatecznej znajomości regulacji a także zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.


Wstępne szkolenia BHP aranżowane są przed przyjęciem pracownika do pracy. Ich nadrzędnym celem jest dostarczenie pracownikowi informacji a także umiejętności niezbędnych do realizowania pracy z uwzględnieniem regulacji i zasad bezpieczeństwa oraz zaznajomienie pracownika z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępny instruktaż BHP zawiera m.in. instruktaż ogólny jak też instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzony być w taki sposób, żeby zapoznać pracownika z przepisami BHP zamieszczonymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracobiorców danej firmy regulaminie pracy i z zasadami udzielania pierwszej pomocy (współpracuj z Gemmar). Szkolenie ogólne z reguł BHP odbywają: nowo zatrudnieni pracobiorcy, żakowie - praktykanci i uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni celem praktycznej nauki rzemiosła. Instruktaż ten musi być przeprowadzony koniecznie przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
bhp
Source: pixabay.com


Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracować. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami zachodzącymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami a także sposobami bezpiecznego realizowania pracy. Winien obejmować on następujące etapy: rozmowę wstępną szkoleniowca (dla przykładu przełożony pracownika (zobacz pytania i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej)) z pracobiorcą, pokaz a także objaśnienie przez szkoleniowca wszystkich czynności, które ma realizować pracownik na danym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych metod pracy, eksperymentalne wykonanie działań przez pracownika i ewentualna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracobiorcy pod dozorem szkoleniowca.

Instruktaż stanowiskowy musi być zakończony sprawdzianem wiadomości z obszaru bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego sprawdzianu to podstawa do dopuszczenia pracownika do pracy na wskazanym stanowisku . Czas trwania tego szkolenia powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, uprzedniego stażu pracy (szerzej tutaj: http://bhp-online.com/instrukcje-bhp-c469) oraz rodzaju pracy jak też zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracobiorca ma być zatrudniony.


W jaki sposób znaleźć firmę szkoleniową proponującą szkolenia BHP? To nic trudnego, starczy w swój komputer wbić: usługi bhp Warszawa lub kursy bhp Warszawa.